111+ Merry Christmas Whatsapp Status In Hindi, English, Tamil & Marathi

Posted on
Merry Christmas

Whatsapp Status for Christmas – When it comes to sending cute greetings of Christmas to your dearest family and friends, then you can take the help of the advanced technology of social media such as Facebook, Twitter, Whatsapp and much more. In 2019, Christmas will be celebrated on Monday, December 25th, and hence we recommend you to wish your beloved ones with impressive Merry Christmas Whatsapp status and have a lot of fun with them. Explore our article to find more precious and sentimental Christmas Whatsapp Status in English, Hindi, Marathi, and Tamil.

Merry Christmas

Merry Christmas
Merry Christmas

Merry Christmas Whatsapp Status

With the new age technology of social media platforms and popular messaging apps, it becomes very easy to reach out to our loved ones and share our heartiest regards and wishes with them. As the festive season of Christmas is approaching near, we have gathered an amazing collection of Merry Christmas Whatsapp Status for you so that you can delight your loved ones and meanwhile express your desire sentiments too. Check out our extensive collection of most beautiful and lovely Whatsapp Status for Christmas and wish everyone a happy and prosperous Merry Christmas 2019.

To my Frîénds änd Fämîly, Néär änd Fär: Î lové you äll änd hopé you Änd hävé ä véry Mérry Chrîstmäs..

To äll thosé who récéîvéd ä book from mé äs ä Chrîstmäs présént…

Chrîstmäs… îs not än éxtérnäl évént ät äll, but ä pîécé of oné’s homé thät oné cärrîés în oné’s héärt.

Merry Christmas Whatsapp Status

Merry Christmas Whatsapp Status
Merry Christmas Whatsapp Status

Mäy thîs Chrîstmäs bé so spécîäl thät you névér évér féél lonély ägäîn änd bé surroundéd by lovéd onés throughout! Mérry Chrîstmäs.

Wîshîng our éntîré Héro’s ä véry Mérry Chrîstmäs. Wîsh you could bé homé. Mérry Chrîstmäs to äll thé mén änd womén în unîform.

Mäy your homé bé fîlléd wîth Chrîstmäs songs, cäkés, cändîés änd äll thé lové thät thîs féstîvé séäson brîngs.

Chrîstmäs, my chîld, îs lové în äctîon. Évéry tîmé wé lové, évéry tîmé wé gîvé, ît’s Chrîstmäs.

“To my Frîénds änd Fämîly, Néär änd Fär,
Î lové you äll änd hopé you hävé ä véry Mérry Chrîstmäs.”

Whatsapp Status for Christmas

Merry Christmas Whatsapp Status
Merry Christmas Whatsapp Status

 Î mét lové, péäcé, wéälth, héälth & häppînéss
Théy néédéd ä pérmänént pläcé to stäy so
Î gävé thém your äddréss hopé théy ärrîvé soonly.
Wîshîng you Ä véry Mérry & Prospérous.

Chrîstmäs ääyä chrîstmäs ääyä,
Bäccho kä män lälchäyä,
Säntä cläus äyéngé,
Näyé khîloné läyéngé,
Säîntä né dî ääwäj,
Äénî ääo, johny ääo,
Chrîstmäs kä yé dîn
Khushî sé mänäo.

Bäccho kä dîn, tohfon kä dîn
Säntä ääyégä kuch tumhé déké jäyégä
Bhul nä jänä usé shukrîyä kéhnä..
Yähî säädgî Îshu humé sîkhäyégä!
Chrîstmäs Däy kî Shubhkämnäyé

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi & English

The festivity of Christmas brings an excellent opportunity or moment to exchange gifts, messages, and greetings with your near and dear ones. This year, make the occasional event of Christmas more enjoyable and memorable festival by sending a set of warm wishes in the form of Whatsapp status. Here’s our huge collection of Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi as well as Merry Christmas Whatsapp Status in English. Browse through our wonderful collection and also feel free to share it with all your dearest ones on the auspicious eve of Christmas.

“क्रिसमस की खुशी और शांति आप के साथ आप खुश क्रिसमस ऊपर स्वर्ग से आशीर्वाद के मौसम बधाई साल के माध्यम से सभी हो सकता है!”

आस्था आप इस क्रिसमस मेरी क्रिसमस के लिए सभी तीन हो सकता है, प्यार सब बातों सुंदर बना देता है, आशा है कि सब कुछ काम करता है, सभी चीजों को संभव बनाता है!”

“इस क्रिसमस आप कभी नहीं फिर कभी अकेला महसूस करते हैं, और भर प्रियजनों से घिरा हुआ हो सकता है, इतना खास हो सकता है!”

“क्या आप इस क्रिसमस ला सकते हैं का सबसे अच्छा बधाई, एक खुशी, शांतिपूर्ण और प्यार भरा क्रिसमस है!

“क्रिसमस, एक समय और न ही मौसम है, लेकिन मन की एक अवस्था नहीं है शांति और दया का मज़ा लेते हैं, दया में विपुल होने के लिए क्रिसमस की वास्तविक भावना के लिए है।

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi

Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi
Merry Christmas Whatsapp Status in Hindi

For thé wägés of sîn îs déäth, but thé fréé gîft of God îs étérnäl lîfé în Chrîst Jésus our Lord.

Chrîstmäs îs ä tîmé whén you gét homésîck – évén whén you’ré homé.

Chrîstmäs doésn’t comé from ä storé, mäybé Chrîstmäs pérhäps méäns ä lîttlé bît moré.

Mäy you fînd hopé änd péäcé thîs joyous séäson änd mäy thé comîng yéär bé your most succéssful yéär yét.

Merry Christmas Whatsapp Status in English

Merry Christmas Whatsapp Status in English
Merry Christmas Whatsapp Status in English

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil & Marathi

Whatsapp status is considered to be a great medium through which people can be able to showcase their heartfelt feelings to someone special. Wishing through a meaningful and awesome status is regarded as easy and simple way. Thus, on the delightful festival of Christmas, you can greet your closed ones with these expressive and adorable Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi and show your immense love and care in a unique way. You will also find a series of Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil which you can even share with your companions and lovable people.

नाताळ सण साजरा करु उत्साहात,
प्रभू कृपेची करो बरसात….
नाताळाच्या प्रेमपुर्वक शुभेच्छा!

प्रभूची कृपादृष्टी आपल्यावर नेहमी राहो,
आपल्या जीवनात प्रेम, सुख-समृध्दी येवो.
मेरी ख्रिस्तमस! नाताळाच्या शुभेच्छा!!

या नाताळात, सांताक्लॉज आपणासाठी अक्षय सुखाची अमुल्य भेट घेऊन येवो!
मेरी ख्रिस्तमस! नाताळाच्या शुभेच्छा!!

नाताळाच्या या शुभ दिनी
प्रभू आपल्या सर्व संकल्पना पुर्ण करो.
ख्रिस्तमसच्या अनेक शुभेच्छा!

Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi

Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi
Merry Christmas Whatsapp Status in Marathi

Iraivannin Arull
Enrum Namakku Kidaikkum
Enru Nambuvoam
Oru Indianaaga
Jesus-in Pirappai Kondaduvoam…
Anaivarukkum Christmas NalVazhthukkal…
Happy Christmas

Aalaalukku
Ippadi Peasaama
Irundha Eppadi…???
Innum Konjam
Naall dhaan Irukku!!!
Yaaraavadhu
Advance Wishes
Aarambingappa…
Naaney
Arambikkirean
“Merry Christmas”

Nemadhiga Christmas and
Santhoshamga and anotha
Successful kavalani
Nuthana shubhakshalu

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil

Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil
Merry Christmas Whatsapp Status in Tamil

Periya koḻuppu maṉitaṉ maṇikku muṉṉēṟṟam
uṅkaḷ cāḷaram, uṅkaḷai iḻuttu vaikkiṟatu
oru vēlaiyiliruntu nī cāṇṭāviṭam coṉṉāy kavalaippaṭātē
nāṉ uṅkaḷukku kiṟismas tēvai. “Hāpsi kiṟismas”

eṉakku uṅkaḷ paṭam irukka muṭiyumā,
ataṉāl cāṇṭā kiḷās cariyāka teriyum
eṉṉa koṭukka vēṇṭum. Iṉiya kiṟistumas.

Inta iraṇṭu viṣayaṅkaḷ
māṟum pūmiyai māṟṟa muṭiyātu
kiṟistuviṉ tāḻmaiyum makimaiyum niṟaintirukkum
piṟappu, naṇpaṉukku naṇpaṉiṉ aṉpu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *